hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Välja värmesystem

By • mar 16th, 2016 • Category: Boende, Uppvärmning, Värme
(Last Updated On: 16 mars, 2016)

7 Olika värmesystem till villan

BIOBRÄNSLE

Till biobränslen räknas ved, pellets och flis. Bränslet matas in i en panna och bränns.
Fördelar: Billigt, förnyelsebart bränsle, lugn prisutveckling. Installationskostnad oftast lägre än värmepump, (70 000-150 000 kr).
Nackdelar: Utrymmeskrävande anläggning och förråd. Tungt och kräver visst underhåll och löpande arbete med driften.

DIREKTVERKANDE EL

Med direktverkande el använder man elradiatiorer som omvandlar elektricitet til värme:
Fördelar: Lätt att installera och reglera. Smidigt system. Kräver ej vattenburen värme.
Nackdelar: Dyrt.

FJÄRRVÄRME

Hett vatten produceras och distribueras från en fjärrvärmecentral via ledningar till kunderna.
Fördelar: Driftsäkert, tar liten plats och är billigt även om priserna varierar mellan bolag.
Nackdelar: Dyrt om man måste installera nya vattenburna radiatorer. Kan ge problem med fuktbalansen i utrymmen där man tidigare har haft andra uppvärmningssystem. Endast tillgängligt  på vissa platser, främst i tätorter.

GAS

Naturgas distribueras via ledningar till hushållens gaspannor.
Fördelar: Rent, inga utsläpp, effektiva pannor, kan även användas i oljepannor med hjälp av en speciell gasbrännare. Installationskostnad runt 100 000 kr för egen gaspanna.
Nackdelar: Dyrt, fossilt bränsle, begränsad geografisk tillgång.

OLJA

Oljan levereras med tankbil till villapannor.
Fördelar: Billig installation, stort energiinnehåll.
Nackdelar: Fossilt bränsle, dyrt.

SOLVÄRME

Energi från solen överförs från solfångare till en ackumulatortank.
Fördelar: Förnyelsebar el. Inga utsläpp.
Nackdelar: Kan bara användas som komplement till andra uppvärmningskällor. Bygglov krävs ofta för anläggningen.

VÄRMEPUMPAR

Luft/luft värmepump utvinner värme ur luften utanför och sprider den i villan.
Fördelar: Billig installationskostnad, 15 000-20 000 kr. Lågt energipris.
Nackdelar: Komplement.

Luft/vatten värmepump ger värmen från luften till ett vattenburet system. Installationskostnad 90 000-110 000 kr.
Fördelar: Bra om huset saknar öppen planlösning eller har flera våningar.
Nackdelar: Blir dyrare att installera om det inte redan finns ett vattenburet system i huset.

Bergvärme, jordvärme, sjövärme och grundvattenvärme utnyttjar värmen i jord och vatten. Anläggningarna kostar mellan 140 000 och 170 000 kr att installera.
Fördelar: Lågt energipris och inga utsläpp.
Nackdelar: Dyr installationskostnad. Tillstånd kan krävas för att borra för bergvärme.

Frånluftsvärmepump återför värme från ventilationsluften till huset.
Den finns i dag bara i nybyggda hus. Större hus än 100-110 kvadratmeter kräver oftast ytterligare en värmekälla.

Leave a Reply