hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Råd och tips kring golvvärme

By • okt 22nd, 2015 • Category: Hus, Värme
(Last Updated On: 22 oktober, 2015)

Golvvärme skapar hög trivsel och komfort. När du installerar golvvärme i befintligt hus ökar visserligen energiförbrukningen. Men genom att värmen kommer underifrån och är i direktkontakt med personen kan man ha lägre inomhustemperatur med bibehållen komfort. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad sparar du ca 5% av husets energibehov.
Andra fördelar med golvvärme är att det är osynligt, sparar plats genom att man inte behöver stående element, förenklar städningen. Dessutom hålls golvet torrt och blir ingen plats för tillväxt av kvalster och andra organismer.

golvvarme

Två typer av  golvvärmesystem
Det finns två typer av golvvärme, komfort- eller fullvärme. Komfort är tänkt som ett komplemnt för att ge ett varmt och behagligt golv, medans fullvärme är tänkt som rummets enda värmekälla.

Golvvärme kan vara luftburen, vattenburen eller bestå av elslingor. Det vanligaste är direktverkande el eller uppvärmt vatten som cirkulerar. Golvvärme från elslingor tar mindre plats än de två andra, men är dyrare. Vattenburen golvvärme kan användas för olika typer av uppvärmningskällor, och är att rekommendera vid nyinstallation. Vattenburen golvvärme passar bra ihop med värmepump. En värmepump som arbetar mot ett lågtempererat golvvärmesystem får 15–20% bättre verkningsgrad.

Val av golv
Hur effekten av den installerade golvvärmen blir beror till stor del på vilket golv man väljer att lägga ovanpå. Klinkers fungerar bra, medans ett tjockt trägolv gör att värmen får svårt att nå fram och komma till sin rätt. Ju tjockare golv desto högre vattentemperatur krävs för att ge behaglig värme. Man har ofta inte golvvärme inkopplad hela året. Det man kan tänka på då är att vissa golv som passar med golvvärme känns kalla när golvvärmen är avstängd. För att få önskad komfort bör man installera golvvärme med termostat så att man kan justera temperaturen.

Val av underlag
När man installerar golvvärme gäller det att se till att man har tillräckligt med isolering under. Risken är annars att värmen smiter ut under huset och det finns risk för fuktskador.

Installation av golvvärme
Vattenburen golvvärme måste installeras av en fackman. De flesta elektriska värmegolv kräver installation av behörig elektriker, men vissa komfortvärmesystem som är på max 50 volt får man installera själv. Inkoppling av transformator och anslutning till nätet måste däremot alltid utföras av behörig elektriker.
Golvets yttemperatur får inte vara mer än 27 grader.  Nya fönster eller extraglas kan behövas mot kallras om du installerar golvvärme i befintliga hus.

 

Leave a Reply