hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Archive for mars, 2016

Välja värmesystem

By • mar 16th, 2016 • Category: Boende, Uppvärmning, Värme

7 Olika värmesystem till villan BIOBRÄNSLE Till biobränslen räknas ved, pellets och flis. Bränslet matas in i en panna och bränns. Fördelar: Billigt, förnyelsebart bränsle, lugn prisutveckling. Installationskostnad oftast lägre än värmepump, (70 000-150 000 kr). Nackdelar: Utrymmeskrävande anläggning och förråd. Tungt och kräver visst underhåll och löpande arbete med driften. DIREKTVERKANDE EL Med direktverkande el använder man […]