hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Hälften av bostadsrättsföreningarna sparar för lite

By • feb 22nd, 2017 • Category: Boende, Bostadsrätt
(Last Updated On: 24 juni, 2017)

Det är styrelsen i en bostadsrättsförening som bestämmer bostadsrättsföreningens årsavgift och många väljer att ta ut en för låg avgift.

I en undersökning framtagen av swedbank, sparbankerna och allabrf.se 2017 där man analyserat 1059 bostadsrättsföreningar vilket motsvarar ca 4 procent av alla bostadsrättsföreningar i Sverige. Resultatet visade att hälften av föreningarna går med underskott. Det innebär att kostnaden för slitage inte betalas av de som bidrar till det utan skjuts på framtiden.

Genom att räkna på genomsnittliga avskrivningsnivåer drar rapporten slutsatsen att ett sparande på 150kr per kvadratmeter och år skulle vara ett rimligt sparande för att täcka slitage,  lågt räknat, men 56 procent av föreningarna sparade mindre än denna summa. 18 procent sparade ingenting alls.

Om man räknade med slitaget borde en lägenhet på 75 kvadratmeter få en höjd månadsavgift på mellan 300 och 600kr.

Anledningen till att problemet inte tas upp så ofta är kanske att både banker, mäklare och intresserorganisationer, och inte inte minst deltagarna i föreningen har intresse av att hålla nere avgifterna för att kunna hålla uppe priset på bostadsrätterna. Många bostadsrättsföreningar borde värderas till ett lägre pris.

Situationen förvärras av den låga räntan. Den har gett föreningarna möjlighet att finansiera sina underskott till en låg kostnad. När räntan stiger kommer många bostadsrättsföreningar få finansiella problem och måste höja sina avgifter. Samtidigt som innhavarna av bostadsrätter får höjda räntor på sina privata lån.

Redan i april 2014 publicerade också Bokföringsnämnden ett uttalande där man informerade om att nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken och klargjorde att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod och fenomenet på bostadsmarknaden där stora minusposter i bostadsrättsföreningarna skjutits på framtiden, den så kallade progressiva avskrivningen inte accepteras, vilket i sig har medfört ett underskott i bokföringen om inte avgifterna höjts.

Tidigare hade både byggjättar och småföreningar satt i system att skjuta byggnadens avskrivningskostnader på framtiden och på så vis kunnat ta ut lägre månadsgifter, samtidigt som marknadsvärdet stigit eftersom resultaträkningen ser positiv ut och vanliga köpare ofta inte förstår att  minusposterna dyker upp senare.

 

Leave a Reply