hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Förebyggande tips och åtgärder vid vattenskada

By • sep 23rd, 2015 • Category: Hus
(Last Updated On: 23 september, 2015)

Förebygg översvämning i bostaden

Börja med att kontrollera avrinningen från marken, takavloppet och dess avledning. Bildas det stora pölar kring huset vid kraftigt regn? Rinner vatten från stuprören ner i marken intill huset? Om så är fallet kan avrinningen och avledningen av regnvatten behövas åtgärdas.

Ska du bygga nytt eller köpa begagnat hus, tänk på att det är hus i vissa lägen som löper störst risk för översvämning. Ett högt läge är t.ex. bättre än ett lågt vid översvämning i ett VA-nät.

Har ditt bostadsområde upprepade gånger drabbats av översvämningar via VA-nätet, kan det vara läge att begära ombyggnad/renovering av de kommunala VA-ledningarna. Rapportera de brister du upptäcker i va-ledningssystemet till kommunen.

Överväg att installera backventiler eller andra tekniska lösningar för att minska risken för att vatten tränger in genom avloppsrören.

Om du tror att det finns risk för nya översvämningar via VA-nätet, undvik att förvara fuktkänslig egendom i källare och andra utsatta utrymmen.

Checklista om du drabbas av översvämning:

  1. Bryt strömmen som berör det översvämmade  området. Detta då vattnet annars kan bli strömförande. Se till så att dräneringspumpar kan få ström från annat håll.
  2. Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
  3. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  4. Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag och VA-bolaget. Försäkringsbolaget hjälper till med uttorkning.
  5. Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet.
  6. Släng inte förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som har förstörts.
  7. Beror skadan på att VA-bolagets ledningar inte klarar lagkraven, begär ersättning för självrisk och andra kostnader som du inte får ersättning för från försäkringsbolaget.

Leave a Reply