hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Var försiktig så du inte överbelastar grenuttaget

By • jan 6th, 2018 • Category: Boende
(Last Updated On: 6 januari, 2018)

Förlängningssladdar eller grenuttag är mycket användbara när sladden från en lampa eller elektrisk apparat inte når fram till vägguttaget. Men ett grenuttag är inte gjort för att klara stor belastning. Det finns en gräns för hur mycket ström et grenuttag klarar av. Och om den blir överbelastad kan den bli överhettad, börja smälta och ta eld.

Om du bara kopplar in lampor och viss hemelektronik är det ingen fara. En vanlig skarvsladd skulle klara strömmen som krävs för flera tiotals bärbara datorer. Men om det gäller apparater med högre effekt blir det värre. En vanlig skarvsladd klarar normalt bara att leda strömmen till fyra kaffekokare eller till två hårtorkar någon längre tid utan att bli överhettad.
Om du kopplar in för mycket elektronik till samma grenuttag kan det alltså orsaka överhettning och i värsta fall en brand.

Och de flesta elelement är har så hög effekt att grenuttaget inte tål den belastningen överhuvudtaget. Koppla alltså aldrig in ett elelement i ett grenuttag om du inte har försäkrat dig om att de klarar av det. Vanliga grenuttag är inte designade för att hantera den mängd ström som ett portabelt element behöver och kan bli överhettat eller börja brinna.

Under vintermånaderna ökar antalet bränder i bostäder kraftigt, och det är alltså inte bara på grund av användandet av levande ljus. Även uppvärmningsanordningar och elinstallationer ligger bakom en hel del bränder.

 

Så var försiktig, och kolla både vad ditt element och ditt grenuttag klarar av om du använder ett. Läs alltid bruksanvisningen och kolla att sladdarna är hela och inte skadade eller nötta någonstans.

Leave a Reply