hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Täta fönster och spar energi

By • nov 25th, 2015 • Category: Renovering
(Last Updated On: 25 november, 2015)

Effektivt tätade fönster kan minska energianvändningen med ett par tusen kWh per år Dessutom minskar du bullerstörningar, drag och luftföroreningar. Gamla fönster, även de med lösa innanbågar, har ofta rätt bra värden för energihushållning och bullerdämpning utifrån. Detta beror på att avståndet mellan ytter- och innerglaset brukar vara ganska stort, vilket gynnar ett bra K-värde. Danska mätningar har visat att ett avstånd mellan dessa glas på 28 mm är optimalt. Det blir sämre värden om rutorna sitter tätare, eftersom det är luften mellan rutorna som utgör själva ”isoleringen”.

Tätningslisten ska sättas så långt in mot den varma sidan som möjligt för att undvika att den varma inomhusluften smiter ut och den kalla kommer in och kondens bildas.

Tätningen ska dock inte vara för effektiv. Risken är nämligen att ventilationen blir för dålig vid självdrag. Tecken på detta kan vara kondens på fönstrens insida, obehaglig lukt och hög fuktighet. Lämna ett mellanrum på 10 – 20 cm i överkanten där du inte sätter någon list. Undantag är de rum som har ventilation – kök och badrum. Där ska listen gå runt hela fönstret.

Leave a Reply