hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Välj rätt värmepump

By • okt 30th, 2015 • Category: Hus, Uppvärmning
(Last Updated On: 31 oktober, 2015)

En värmepump tar indirekt vara på den energi solen ger genom att utvinna energi från markvärme eller luftvärme.  En värmepump kan på så sätt ge tillbaka ca 3 gånger mer energi än den förbrukar. Vilken typ av värmepump man ska välja beror på hus, tomt, behov och geografiskt läge.

En värmepump bör ses över vart tredje år, bl.a. finns det filter som behöver  rensas och om man har bergvärme bör man läsas av inkommande köldbärare från borrhålet i mars varje år. Om man installerar en ny värmepump bör man välja en SG-ready (Smart Grid-ready vilket innebär att den körs den tid på dygnet när efterfrågan på elektricitet är som lägst och elektriciteten är som billigast.

Markvärme
Markvärmepumpar med ett slutet vätskesystem hämtar värme från berg, jord eller vatten.

Bergvärmepump
En bergvärmepump värmer upp huset genom att utnyttja den värme som lagrats i berggrunden. Man borrar ett hål, vanligtvis 100-150 meter ner i marken och en av fördelarna är att den är lika effektiv året runt eftersom den inte påvkerkas av vädret. En nackdel är att investeringskostnaden är ganska hög.

Jordvärmepump
Jordvärmepumpen utnyttjar den värme som lagrats i marken. En kollektorslang grävs ner i jorden på ca 1,5 m djup och systemets ansluts till husets vattenburna värmesystem. Investeringskostnaden blir lägre än vid bergvärme, men det kräver en realativt stor tomtyta.

Sjövärmepump
Sjövärmepumpen hämtar värme från sjöbotten med hjälp av en slang som läggs på sjöbotten. Systemet har lång livslängd, även om risken för skador på slangarna är större än vid bergvärme och jordvärme.

Luftvärme
Luftvärmepumpar utvinner värme ur luften.

Frånluftsvärmepump
En frånluftsvärmepump återvinner den värme som via ventilationen går ut från en byggnad genom att återföra den till värmesystemet. Frånluftsvärme passar bäst för mindre hus med lågt energibehov. Fungerar bara i hus med vattenburen värme.

Luft-luftvärmepump
En luft-luftvärmepump består av en utomhus och en inomhusdel. Utomhusdelen hämtar värme från utomhusluften och inomhusdelen avger värme till inomhusluften. En fördel är att det fungerar oavsett hur husets övriga värmesystem ser ut. Nackdelen är att tillskottet blir mindre om det är riktigt kallt och att det inte kan användas för uppvärmning av vatten. En luft-luftvärmepump är ett komplement till andra energikällor och kan vanligtvis bidra med ca 30-50% av ett hus värmebehov.

Luft-vattenvärmepump
Luft-vattenvärmepumpen placeras oftast utomhus och kopplas till ett vattenburet uppvärmningssystem. Tillskottet blir mindre ju kallare det blir och fungerar bäst i södra och mellersta Sverige.

Leave a Reply