hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Archive for november, 2015

Bostadsrättsföreningars skuldsättning

By • nov 25th, 2015 • Category: Bostadsrätt

Många som köper en bostadsrätt, d.v.s. en andel i en bostadsrättsförening,  tittar främst på vilken insats man behöver betala och vilken avgift man ska betala samt beräknade underhålls och driftskostnader. Om de hus som omfattas kommer att kräva omfattande renoveringar och bostadsrättsföreningen inte har gott om likvida medel, får man räkna med att avgiften kan […]Radon i bostaden

By • nov 25th, 2015 • Category: Boende

Radon varken syns eller luktar, men är en gas som finns naturligt i såväl marken som luften och till och med i vattnet i vissa fall. Höga halter av radon kan vara direkt skadligt för hälsan. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon 500 lungcancerfall per år i Sverige.   Om man exponeras för radon under lång tid […]Täta fönster och spar energi

By • nov 25th, 2015 • Category: Renovering

Effektivt tätade fönster kan minska energianvändningen med ett par tusen kWh per år Dessutom minskar du bullerstörningar, drag och luftföroreningar. Gamla fönster, även de med lösa innanbågar, har ofta rätt bra värden för energihushållning och bullerdämpning utifrån. Detta beror på att avståndet mellan ytter- och innerglaset brukar vara ganska stort, vilket gynnar ett bra K-värde. […]Fem vanliga fel i badrummet och hur du åtgärdar dem

By • nov 22nd, 2015 • Category: Renovering

En droppande kran kan bli dyr i form av ökad vattenförbrukning. Hål på våtrumsmattan kan orsaka dyrbara fuktskador i väggarna. Vissa problem i badrummet bör åtgärdas så snart som möjligt. Stopp i golvbrunnen Golvbrunnar ser lite olika ut, men gemensamt är att de har ett vattenlås för att stoppa dålig lukt från avloppet att tränga […]Tips kring attefallshus

By • nov 22nd, 2015 • Category: Boende

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 25 kvadratmeter och med en taknockshöjd på max 4 meter i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov. Dock måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen och du får inte börja att bygga innan du fått ett […]