hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Förhandla om fjärrvärmepriset

By • feb 28th, 2016 • Category: Uppvärmning
(Last Updated On: 28 februari, 2016)

Att värma upp ett hus med fjärrvärme är smidigt, enkelt och ofta relativt miljövänligt eftersom det ofta är bioenergi, eller avfall som omvandlas till värmeenergi som leds ut till ett antal villor eller hyreshus. Visserligen blir det lite värmeförluster i ledningarna, jämfört med om man eldar med ved eller pellets i egen panna, men en storskalig anläggning kan också utnyttja energin i det som förbränns bättre och kan förbränna sådant som man inte kan bränna någon annanstans.

Nackdelen kan vara att det är en fast kostnad för att ansluta sig till fjärrvärmenätet och när man väl är ansluten så har den aktör som levererar fjärrvärme i princip monopol på att leverera energin, eftersom man ofta kopplar bort andra energislag och det blir en stor ny engångskostnad att byta till något annat energislag t.ex. bergvärme.

Det medför att fjärrvärmebolagen ibland höjer priserna på ett sätt som kunderna känner sig missnöjda med. Men man behöver inte acceptera en kraftig höjning rakt av.

En fjärrvärmekund har möjlighet att begära förhandling med leverantören om priset. Begäran om förhandling ska begäras inom tre veckor från det att man fått besked om det nya priset. Leverantören ska kunna motivera prishöjningen. Om kunden efter förhandlingen inte är nöjd kan kunden ansöka om medling vid fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor efter den dag då förhandlingen slutade.  Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

Leave a Reply