hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Krav på nya lamputtag vid installation efter mars 2019

By • nov 8th, 2018 • Category: Boende, el
(Last Updated On: 12 november, 2018)

 

Från och med april 2019 gäller kravet på nya lamputtag, s.k. DCL (devices for connection of luminaires), ska användas vid all nyinstallation. De nya donen har märkström 6 Ampere, precis som de gamla donen. för installation av taklampor inom EU. Beslutet om en gemensam standard togs redan 2009 och i april 2019 går övergångsperioden ut och standardiseringen ska träda i kraft enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Den nya standarden kallas SS-EN 61995.

Tills de gamla uttagen har fasats ut kommer både de gamla och de nya uttagen finnas tillgängliga på marknaden.

Från april 2019 måste nybyggda hus ha de  nya uttagen, och om ett gammalt uttag går sönder eller ska bytas ut ska man byta till ett nytt uttag och därmed också en lampa med den nya stickproppen.

Har man jordad el i alla lamputtag i sitt hem är det ganska enkla anpassningar. Men har man ett gammalt hus där lamputtagen inte är jordade behöver man egentligen jorda lamputtagen för att kunna använda de nya lamputtagen.

Läs mer i elsäkerhetsverkets pressmeddelande

Leave a Reply