hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Biobetong reparerar sig själv

By • maj 19th, 2019 • Category: Bygg
(Last Updated On: 19 maj, 2019)

Betong är världens mest använda byggmaterial. Nackdelen är att det med tiden vittrar sönder och spricker. Men med tillsats av en bakterie till betongen skapas biobetong som kan reparera sig själv.

 Genom att tillsätta bakterier och kapslar med kalciumlaktat ligger bakterierna i dvala ända tills betongen spricker och läcker in vatten vilket får bakterierna att vakna till liv.

Bakterierna konsumerar laktatet och genom att kombinera kalcium med karbonatjoner alternativt kan de använda urea och kalcium för att bilda bilda kalksten som fyller igen sprickan och stärker betongen.

När sprickan är lagad återgår bakterierna till dvala, avger sporer och är redo att aktiveras nästa gång det bildas en spricka där det tränger in vatten.

Flera olika bakteriearter kan användas för ändamålet, t.ex. Bacillus Subtillis.

Leave a Reply