hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Barnsäkra trädgården

By • sep 14th, 2017 • Category: Boende, Trädgård
(Last Updated On: 14 september, 2017)

Många vill låta barnen växa upp i ett hus med trädgård så att de ska kunna gå ut och leka i den egna trädgården, odla egna bär, grönsaker och frukter och ha en egen plats utomhus.

Men det finns en del saker att tänka på för att försäkra sig om att trädgården är barnsäker.

Om huset eller trädgården ligger nära en förbipasserande väg finns risk att barnen springer ut på vägen. Se om det går att sätta upp en häck, staket eller annat skydd som skiljer trädgården från vägen. Det är också en bra ide att placera ut t.ex. en trehjuling eller sätta upp en trafikskylt som upmärksammar bilister på att det finns lekande barn. Om du ska sätta upp en regelrätt trafikskylt krävs tillstånd från trafikverket.

Kontrollera så att det inte finns för mycket lättillgängliga giftiga växter, bär och svampar i trädgården. På giftinformation.se/vaxtregister finns en lista över växter som man bör undvika att ha på tomten.

Förvara vassa trädgårdsredskap och verktyg oåtkomligt för barn. Lås in kemikalier som t.ex. bensin, målarfärg och råttgift.

Om ni har brunn på tomten. Kontrollera att brunnslocket inte går att öppnas av barn, eller att det riskerar att rasa.

Om ni har studsmatta, montera upp ett skyddsnät runt studsmattan. Varje år skadas ca 6000 barn i anslutning till studsmattor.

Om ni har pool på tomten där vattennivån är djupare än 20 cm krävs enligt boverkets byggregler skydd mot olycksfall. Antingen ett staket som är minst 0,9 m högt och med låsbar grind och byggt så att barn inte kan ta sig under eller över. Eller så kan man ha ett pooltak, poolskydd eller uterum runt poolen.

Håll alltid uppsikt över små barn, speciellt om det finns plaskdammar och tunnor när barnen är i trädgården.

 

 

Leave a Reply