hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Tips kring attefallshus

By • nov 22nd, 2015 • Category: Boende
(Last Updated On: 22 november, 2015)

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 25 kvadratmeter och med en taknockshöjd på max 4 meter i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov.

Dock måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen och du får inte börja att bygga innan du fått ett startbesked.

Om du vill bygga attefallshuset närmare 4,5 meter från tomtgränsen måste du dessutom få godkännande av berörda grannar. Gödkännandet behöver inte vara skriftligt, men det är naturligtvis bra att få det nedskrivet om några tveksamheter eller konflikt uppstår.  Får du inte medgivande så måste du ansöka om bygglov eller placera byggnaden mer än 4,5m från tomtgränsen.

I särskilda fall kan kommunen kräva bygglov ändå. Det gäller främst om området utgör en värdefull miljö eller om byggnaden är av historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värde. Kontakta kommunen för att höra vad som gäller för ditt område och bygge.

Komplementbyggnaden kan användas som bostad,  garage, växthus, förråd eller uterum. Slänge storleken är inom ramen för attefallshusreglerna.

Förutom de generella reglerna för attefallshus finns det också andra krav att tänka på, allra helst om byggnaden ska kunna användas som en bostad.

Om huset ska användas som permanentbostad krävs en högre standard jämfört med friggeboden. Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt Boverkets byggregler. Det innebär bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.

attefallshus

Attefallshus

Grund till attefallshus

Hur grunden görs beror på vilken typ av byggnad du ska uppföra, samt marken som grunden ska läggas på.

De vanligaste grunderna är:

Skruvfundament

Skruvfundament  är speciella skruvar som sätts i marken. Det är en  billig, miljövänlig och effektiv metod som inte kräver att du ska komma fram med en grävmaskin vilket gör att marken runtomkring inte behöver bli så förstörd. Metoden fungerar på t.ex. lerjord, men om huset ska placeras på hårdare grund som till exempel sten, då fungerar inte denna metod.

Plintgrund

Plintgrund är  en relativt enkel och billig metod och den metod som ofta används när hus ska placeras på sten.

Plattgrund

Gjuten platta är en vanlig metod som är lite dyrare, men ger  bra möjlighet till isolering och fungerar bra om man t.ex. vill installera golvvärme.

 

Byggsats eller nyckelfärdigt attefallshus?

Det finns flera leverantörer som säljer byggsatser till attefallshus där du kan välja om du vill bygga ihop komponenterna själv eller anlita en byggfirma att göra jobbet.

Att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus är också ett alternativ. Det lyfts på plats och är i princip färdigt att använda direkt.

Kostnad för attefallshus

Priset på ett attefallshus varierar beroende på användning och hur mycket du bygger själv.

Uppvärmning av attefallshus

Vad du väljer för uppvärmning till ditt attefallshus beror på hur du planerar att använda det. Om attefallshuset ska användas som permanentbostad finns det särskilda energikrav från Boverkets byggregler. Om du ska använda det som gäststuga finns det andra värmekällor att titta närmare på.

De olika alternativen som finns är:
•Braskamin – passar för attefallshus som används som gäststuga där du vill ha snabb uppvärmning under en kortare period. Det är dock dyrt att installera en braskamin och den kräver tillsyn då den är igång.
•Luftvärmepump – passar attefallshus som ska kunna användas mer regelbundet. Den är billig att installera och fungerar utmärkt för underhållsvärme. En luftvärmepump kan också användas till luftkonditionering för de varma sommardagarna. Luftvärmepump är också bra för andra typer av byggnader, så som förråd eller garage, eftersom det skyddar mot frys- och fuktskador.
•Vattenburen uppvärmning – passar attefallshus som ska användas som permanentboende. Det går att använda för underhållsvärme och ger låga driftkostnader. Det är dock dyrt att installera.
•Elvärme – denna värmelösning är stabil och enkel, men har väldigt höga driftkostnader. Det är med andra ord inget bra alternativ för ett attefallshus som ska värmas upp året runt.

Hyra ut ditt attefallshus

För att få hyra ut ditt attefallshus i andra måste bostaden uppfylla alla krav som permanentbostad.

– Det är samma regler som för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt eller villa.

Skaffa attefallshus – steg för steg
1.Fundera och besluta dig för vilket typ av attefallshus du vill bygga, samt önskad placering.
2.Bestäm om du vill köpa nyckelfärdigt attefallshus, byggsats eller rent av bygga allt själv. Ta därefter kontakt med olika leverantörer för att hitta det bästa alternativet. Men beställ inget innan du fått startbesked.
3.Kontakta byggnadsnämnden för att se vad du behöver göra för att få sätta i gång. Du behöver minst göra en anmälan och sedan vänta in startbesked. Anmälan består av diverse handlingar, bland annat ritningar, därför är det viktigt att du redan innan bestämt dig för vilket typ av attefallshus du vill bygga.
4.När du fått startbesked är det dags att sätta i gång med grunden. Om du bestämt dig för nyckelfärdigt attefallshus eller byggsats, kom ihåg att höra med tillverkaren vilken typ av grund som lämpar sig för huset.
5.Kontakta sedan ett företag som arbetar med grundläggning och hör dig för om vilka alternativ som finns.
6.När grunden är färdig är det dags för att bygga huset, på egen hand eller av byggsats, eller om du väljer att köpa nyckelfärdigt som lyfts på plats.
7.Beroende på typ av nyttjande är det nu dags att installera systemen för exempelvis värme, vatten eller elektricitet. Elen måste en behörig elektriker installera.
8.Innan attefallshuset får börja användas måste du få ett slutbesked från byggnadsnämnden.

Tagged as: ,

Leave a Reply