hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Posts Tagged ‘attefallshus’

Tips kring attefallshus

By • nov 22nd, 2015 • Category: Boende

Sedan den 2 juli 2014 är det tillåtet att uppföra en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på max 25 kvadratmeter och med en taknockshöjd på max 4 meter i närhet av ditt en- eller tvåbostadshus, utan bygglov. Dock måste man göra en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen och du får inte börja att bygga innan du fått ett […]