hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Elda säkert och sota rätt för minskad brandrisk

By • sep 13th, 2017 • Category: Boende
(Last Updated On: 13 september, 2017)

Att elda med pellets, ved eller annat biobränsle är ett billigt sätt att värma upp huset. Om man har en kakelugn eller kamin bidrar det också till trivseln. Men det finns några saker man ska tänka på för att eldstaden ska vara brandsäker.

Kontakta Byggnadsnämnden för att se om de kräver en anmälan innan du köper en ny eldstad eller modifierar en gammal. Låt även din nya eldstad kontrolleras av sotare eller liknande så att den är godkänd och att den har installerats rätt.

Använd torr ved och elda vid hög temperatur.Det ger en hög förbränning och röken blir då ljus och tunn. Töm askan med jämna mellanrum. Förvara askan i något obrännbart, t.ex. en plåthink med lock.

Det är viktigt att din skorsten sotas regelbundet eftersom det bildas beläggningar i den när du eldar.

Om man eldar mycket behöver det antagligen sotas varje år, men om man bara eldar någon gång då och då, rekommenderas att man sotar vart tredje år.

Allmänna råd och föreskrifter för vad som gäller för lokaleldstäder hittar du på Msb.se. (MSBFS 2014:6)

Du kan få information från din kommun vilken sotarmästare kommunen har avtal med. Du kan sedan kontakta sotarföretaget för att få aktuella uppgifterna kring sotning av din fastighet.

Villaägare har tre valmöjligheter när det gäller sotning: att låta kommunens sotare utföra sotningen, att anlita en annan behörig sotare som har rätt kvalifikationer, eller att sota själv. För de två sista alternativen behöver man söka dispens hos brandförsvaret. Kommunen kan då också skicka ut en sotare som gör en brandskyddskontroll – alltså en okulär besiktning som innebär att vi tittar på om din anläggning är brandsäker och inte har några brister som kan leda till brand samt att vi får en indikation på om din sotning är bra gjord. Brandskyddskontrollen kan öven göras  när det är kommunens sotare som utför rengöringen.

Om sotningen inte blir godkänd måste man åtgärda bristerna, annars träder ett förbud för att använda eldstaden in.

Leave a Reply