hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Kraftigt höjda fastighetsavgifter och tomträttsgälder 2018

By • feb 19th, 2017 • Category: Boende
(Last Updated On: 19 februari, 2017)

Under 2018 kommer närmare en miljon småhusägare få en kraftig höjning av taxeringsvärdena, vilket i många fall medför en kraftig höjning av den kommunala fastighetsavgiften.

I genomsnitt stiger taxeringsvärdena för småhus i Sverige med 25 procent. I Vindelns kommun sker den största ökningen med 49 procent.

De hushåll som ligger under taket för kommunal fastighetsavgift, som 2016 är på 7412 kr och som motsvarar ett taxeringsvärde på 988 267 kr  kommer att att påverkas och få en höjd fastighetsavgift. Taket räknas upp med inkomstbasbeloppet och för 2018 väntas taket bli 7950kr.

Nästan hälften av alla småhus i riket som helhet ligger under taket för kommunal fastighetsavgift och kommer därmed få en höjning av avgiften 2018. Den kommunala fastighetsavgiften är på 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till taket på 7412kr (2016).
I 103 kommuner höjs fastighetsskatten med mer än 1000 kronor i genomsnitt.

En fördel med den höjda kommunala fastighetsavgiften kan vara att utbudet av hus till salu kan komma att öka. När det blir kännbart att ha ett hus stående och när fastighetspriserna också ökat kan det vara lönt för personer som t.ex. ärvt gamla hus på landet att sälja dessa och bostadsbristen minskar.

 

De kraftiga ökningarna av taxeringsvärdena drabbar också dem med tomträtt, de som hyr marken som huset står på av kommunen. Totalt finns ca 40 000 sådana hus i ungefär 50 kommuner.
I Stockholm med 5500 tomträtter blir höjningen enligt prognosen 39 procent. I Göteborg finns 9000 tomträtter och där väntas marktaxeringsvärdet öka med 29 procent i snitt.

Den här höjningen driver upp tomträttsgälden, men med hur mycket är svårt att säga eftersom frågan hanteras på olika sätt i olika kommuner. Även friköpspriset drivs upp vilket kan göra det svårt att komma undan höjningen.

 

Även de som äger obebyggda tomter kommer att få högre skatt. För obebyggda tomter utgår en statlig fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet, oavsett taxeringsvärde.

Leave a Reply