hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Vanligaste orsakerna till vräkning

By • nov 5th, 2022 • Category: Boende
(Last Updated On: 5 november, 2022)

De vanligaste orsakerna till vräkning är:

  • Obetald hyra. Om någon inte betalar hyran i tid är det en god grund för vräkning. Det räcker med fem dagars försening för att riskera en uppsägning. Om värden säger upp ett hyresavtal p.g.a. obetald hyra har hyresgästen tre veckor på dig att betala skulden och återvinna hyresrätten. Då har hyresgästen rätt att bo kvar.
  • Störningar. I flerfamiljshus anses det normalt med en viss ljudnivå. För att en störning ska kunna leda till uppsägning ska den räknas som allvarlig och ska styrkas med bevis.
  • Vanvård. Du som hyresgäst har vårdplikt för lägenheten och de utrymmen som hör till bostaden. Det innebär att du ska vara aktsam och hålla lägenheten i gott skick. Vanvård kan ge hyresvärden rätt att avhysa dig. Du är också skyldig att påtala fel och brister för att fastighetsägaren ska ha möjlighet att åtgärda dem. Du måste ge tillträde till lägenheten för att utföra reparationer.
  • Olovlig uthyrning. För att få hyra ut din hyresrätt i andra hand behöver du ha värdens godkännande. Du får inte tjäna pengar på andrahandshyresgästen genom att ta ut för mycket i hyra. Förutom omedelbar uppsägning kan en olovlig uthyrning med orimligt hög hyra ge böter eller till och med fängelse upp till två år.
  • Brottslig verksamhet. Används hyresrätten för olaglig verksamhet, som förvaring av droger eller vapen till exempel, så har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet utan uppsägningstid.

Leave a Reply