hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Sota själv

By • nov 17th, 2017 • Category: Boende
(Last Updated On: 17 november, 2017)

Sedan år 2004 kan man om man har rätt kunskaper ansöka hos kommunen om att sota sin skorsten själv istället för att sotaren ska komma och sota.
Det kanske inte är något för medelsvensson som har fullt upp med jobb, familj och tycker det tar tillräckligt mycket tid att bara klippa häcken eller som får svindel bara man tänker på att klättra upp i äppelträdet, men den som gillar att sköta om sitt hus själv och dessutom gillar att klättra på tak kan faktiskt spara en del på att sota skorstenen själv.

Men först måste man kunna visa kommunen att man har rätt kunskaper för att utföra jobbet lika bra och säkert som sotaren skulle gjort.

Lämpligen kan man gå en sotarkurs för att lära sig lagar och förordningar som gäller, förbränningskunskap, sotningsteknik, säkerhet på tak och hur man fyller i sotningsjournalen. Brandskyddsföreningen håller t.ex. i sotarkurser.

Det kanske framförallt är den som eldar mycket med vet som sparar på att sota själv, för då kan det behövas sotas 4-6 gånger per år. Den som har en braskamin för trivseleldning behöver vanligen bara sota var tredje eller var sjätte år.

Det är också viktigt att lära sig att elda rätt för friska rökkanaler. Eldar man med sur ved eller pyreldar uppstår tjärbildning på insidan av rökkanalerna. För att komma åt tjärbildning krävs specialverktyg. Dessutom kan tjäran göra att det börjar brinna i skorstenen s.k. soteld eller sotbrand.
Får du soteld i skorstenen ska du stänga av lufttillförseln till eldstaden och ringa räddningstjänsten. Har man haft soteld ska skorstenen sedan alltid provtryckas efteråt av sotarmästare.

Och även om man sotar själv är det kommunen som ansvarar för brandskyddskontrollen som genomförs av sotningsdistriktet i kommunen. Brandskyddskontroll genomförs vartannat år för ved och pelletspannor, oljepannor och kaminer för trivseleldning vart fjärde år eller vart åttånde år om det eldas väldigt lite i en bras eller kökskamin.

Så gör du rent i skorstenen
Använd en lina med krejs och lod. För att rensa eldstaden behövs också olika rakor och borstar. Det kan även vara bra att ha en grovavskiljare som du kopplar till dammsugaren för att suga bort sotet.
Dra krejsen och lodet upp och ner i rökkanalen ungefär fyra gånger och raka sedan bort sot i botten av kanalen. Se till att du får bort all sotbeläggning i rökkanalen och i eldstadens alla rökgångar. Blir det kvar sot i en böj stoppar det upp rökgaserna och gör att sotet fastnar snabbare i rökgaskanalen framöver. Därför är det viktigt att titta efter att man har fått bort allt löst sot. Gör rent hela vägen från eldstadsluckan till skorstenstoppen.

Leave a Reply