hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Radon i bostaden

By • nov 25th, 2015 • Category: Boende
(Last Updated On: 25 november, 2015)

Radon varken syns eller luktar, men är en gas som finns naturligt i såväl marken som luften och till och med i vattnet i vissa fall. Höga halter av radon kan vara direkt skadligt för hälsan. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon 500 lungcancerfall per år i Sverige.   Om man exponeras för radon under lång tid finns en ökad risk för att drabbas av lungcancer. Rökare löper störst risk, men all exponering innebär en risk, som ökar ju högre halten är.

Riktvärde för radon

Bästa tiden att mäta radon i bostäder är från oktober till april.   Mätperioden ska vara under minst två månader. Det är också möjligt att göra en snabbmätning av radon med en så kallad korttidsmätning, som pågår mellan 2-10 dagar. Denna mätmetod är dock inte lika tillförlitlig, men kan vara rådgivande vid exempelvis ett husköp. Riktvärdet för radon  på 200 Bq/m3.  Har man ett befintligt hus som överstiger riktvärdet för radon bör man sätta in åtgärder. För nyproducerade hus finns det ett krav på att radonhalten måste vara under gränsvärdet.

Källor till radon

Radon kan komma både från marken eller byggnadsmaterialet. Blåbetong är ett exempel på byggnadsmaterial som kan ge radonproblem. Radon kan också komma från vattnet om man har en egen brunn.
 

För att mäta radon i din bostad beställer du radonmätare, som ser ut som små ishockeypuckar, via kommunens miljökontor eller direkt från ett mätlaboratorium.

Puckarna placerar du sedan ut eller hänger upp en bit från väggen, och antecknar noga datum för mätningens start. Efter mätperiodens slut skickar du in puckarna och får tillbaka ett svar med ditt hus uppmätta värde.

Att sanera huset från radon

Överstiger radonhalten riktvärdet på 200 Bq/m3 bör man kontakta en radonsaneringsfirma. Beroende på vilka åtgärder som krävs för att få ner radonhalten i huset är kostnaden olika, men först och främst tar man reda på varifrån radonet kommer. En vanlig åtgärd är att sätta in en radonsug.  Sedan den 1 januari 2015 går det inte längre att söka bidrag för radonsanering.

Leave a Reply