hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Passiv hus och andra lågenergihus

By • maj 22nd, 2021 • Category: Boende, Bygg
(Last Updated On: 22 maj, 2021)

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för alla typer av hus som är energisnåla och har begränsat uppvärmningsbehov.

Ett EU-direktiv som Sverige anslutit sig till säger att alla nya byggnader från år 2020 ska vara så kallade ”nära nollenergihus”

Passivhus är energisnåla hus med inget eller minimalt behov av uppvärmning.
Passivhus ska ha så lågt energibehov att den värme som behövs ska kunna tillföras via den tilluft som ändå krävs.
Nollenergihus är ett hus där mängden energi som krävs är lika med eller mindre än vad byggnaden levererar.
Plushus är hus som med hjälp av till exempel solpaneler levererar mer energi än de förbrukar.
Minienergihus däremot har lite lägre krav på energisnålhet än passivhus.

Du kan läsa mer om hur olika lågenergihus klassas hos FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande.

Så fungerar ett passivhus

Ett passivhus byggs så att alla värmeförluster hålls till ett minimum. Det gör man dels genom att bygga ett lufttätt skal med mycket välisolerade väggar utan köldbryggor. Huset värms sedan passivt av solen och ventilationssystemet tar tillvara på värmen i frånluften och använder den för att värma tilluften. Lite spillvärme tillförs också från människorna i huset och från lampor och elektronisk utrustning. Under större delen av året krävs ingen annan uppvärmning än detta.

För att klara kalla vinterdagar kompletterar man med till exempel en värmekassett, minivärmepump, fjärrvärme eller braskamin.

Ett passivhus kännetecknas alltså av:

  • Passiv uppvärmning av solen.
  • Värmeåtervinning i ventilationssystemet.
  • Ett lufttätt och mycket välisolerat skal som förhindrar värmeförluster.

Passivhusets klimatskal

Ytterväggar och tak på passivhus isoleras mycket mer än i vanliga hus. Det kan man uppnå genom att bygga med tjocka ytterväggar av isolerande material.

Fönster och dörrar ska släppa ut så lite värme som möjligt.

Eftersom värmeläckaget är så litet kommer fukt som hamnar i konstruktionen torka ut väldigt långsamt eller inte alls. Därför är det viktigt att undvika alla former av otätheter skalet på passivhus.

Fönster i ett passivhus

Passivhus har ofta stora fönster i söderläge. Stora glaspartier och fönster som placeras i söderläge ger bra passiv uppvärmning. Traditionellt har man därför rekommenderat fler och större fönster åt söder och färre och mindre fönster på husets norrsida. I ett omsorgsfullt byggt passivhus med modernt isolerade fönster har detta dock mindre betydelse.

Luftsluss

Många passivhus har en luftsluss vid entrén som förhindrar att varm luft släpps ut när ytterdörren öppnas. Eftersom den blir ganska kall på vintern är det en bra ide att ha en riktig hall innanför luftslussen med plats för skor och ytterkläder.

Ventilation i ett passivhus

Den allra vanligaste ventilationen i passivhus är ett FTX-system som är ett mekaniskt ventilationssystem som cirkulerar luften mer eller mindre hela tiden och använder frånluften för att värma tilluften. Det är viktigt att ventilationssystemet blir korrekt dimensionerat och ger möjlighet att styra temperaturen och luftflöde individuellt i de olika rummen.

Risker och nackdelar med passivhus

Några nackdelar med passivhus är t.ex att den extra isoleringen som krävs innebär att mer råvaror förbrukas och både produktion och transporter av framförallt glasfiberisolering bidrar till högre koldioxidutsläpp.

Slarv eller misstag under byggandet kan få stora konsekvenser både när det gäller energiförbrukning, komfort och risk för fuktproblem.

Om man får in fukt i väggar med mycket tjock isolering är det svårt för dem att torka ut, vilket ger en högre risk för mögel- och fuktproblem.

Byggsättet gör redan kostsamma byggen ännu dyrare.

Problem med för höga inomhustemperaturer sommartid eller att uppnå önskad temperatur i varje rum.

Leave a Reply