hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Hussvamp – Husets fiende

By • apr 25th, 2021 • Category: Hus
(Last Updated On: 25 april, 2021)

Hussvamp (Serpula lacrymans) är något av det värsta som kan drabba en fastighet.

Det är vanligt att sporer av hussvamp finns latent i trähus utan att orsaka någon skada. Det krävs speciella förutsättningar för att den ska bryta ut och förstöra huset. Under rätt förhållanden, till exempel efter en fuktskada i huset kan den börja växa okontrollerat. Det krävs också tillgång till kalk. Träkonstruktioner som är lagom fuktiga blir näring till svampen.Hussvampen kan leva många år i det fördolda, utan att utsöndra vare sig lukt eller synas. Det kan vara svårt att upptäcka den.
Om man ser ett kanelliknande pulver på golvet tyder det på att svampen har utvecklats och bildat en fruktkropp. Men i detta stadie går det fortfarande att få bukt med den.

Olika typer av svamp

Det finns ett trettiotal olika typer av svampar som kan få fäste i hus. Äkta hussvamp är den mest allvarliga formen av brunrötesvampar. Den växer aggressivt (upp mot sex millimeter per dag) och gömmer sig väl. Den kan växa under lång tid bakom golv, lister och paneler och sprida sig över stora utrymmen innan den upptäcks.

Faran med hussvamp är att den snabbt förstör hållfastheten i en träkonstruktion. Den äter sig igenom träbjälklag på några månader. Eftersom den binder fukt på egen hand behöver den inte särskilt mycket fukt utifrån utan den producerar vad den behöver själv.

Äkta hussvamp är roströd i färgen men blir vit av solljus. Svampens ovansida är skorpig och skrovlig och det är på själva ytan som sporpulvret bildas. men helt plötsligt börja växa snabbt undre rätt förhållanden, till exempel en fuktskada i huset.

Så förebygger du hussvamp

Det bästa sättet att gardera dig mot hussvamp är att kontrollera att det inte finns fukt i grunden eller i konstruktionen.

  • Se till att grunden är fuktfri och att ventilationen fungerar som den ska.
  • Se till att hängrännor och stuprör effektivt leder bort vatten från fasaden.
  • Kontrollera att inga vattenledningar läcker.
  • Kontrollera krypgrunden så att den är helt torr och ren.
  • Ta bort buskar och växter som växer inpå husgrunden.
  • Förvara inget organiskt material i krypgrunden.
  • Se till att inga möbler står intill väggarna i källaren.

Så bekämpas hussvamp

Om du misstänker att du har drabbats av ett hussvampangrepp är det alltid bäst att kontakta en saneringsfirma som kan komma och kontrollera bostaden. Vid minsta misstanke bör du ta tag i saken eftersom äkta hussvamp växer snabbt och aggressivt. Det är ett krävande arbete att få bort hussvampen och allt angripet byggnadsmaterial måste avlägsnas och brännas upp. Dessutom behöver man även inom en viss säkerhetszon (en meter runtom det drabbade området) avlägsna även det friska virket. Arbetet sker minutiöst och noggrant. Det räcker med att en enda spor (cirka en hundradels millimeter) överlever saneringen för att ett helt nytt angrepp kan starta. Det är svårt att helt och hållet eliminera hussvampen. Istället satsar man på att få svampens tillväxt att stanna upp och gå i dvala.

Det är inte alltid den vanliga hem- och villaförsäkringen täcker angrepp av hussvamp. En del försäkringsbolag ersätter skador av hussvamp, men det är lika vanligt att de inte gör det. Ibland ingår ersättning för skador på en vanlig villa men inte på fritidshus. När du flyttar in i ett hus bör du alltid kontrollera exakt vad som ingår i försäkringen.

Leave a Reply