hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Hur stor huvudsäkring behöver en villa eller lägenhet?

By • maj 19th, 2023 • Category: el
(Last Updated On: 19 maj, 2023)

Vad är en huvudsäkring?

En huvudsäkring är en skyddsåtgärd som förhindrar överbelastning i ditt elsystem. Dess storlek, mätt i Ampere (A), avgör den maximala mängden ström som kan användas samtidigt i ditt hus. Om ditt elsystem använder för mycket ström eller om det uppstår en felaktig funktion, bryter huvudsäkringen strömmen och stänger av kraften till anläggningen (vanligtvis kallat ”proppen går”).

Huvudsäkringen sitter vanligtvis i eller bredvid mätarskåpet, och kännetecknas ofta av tre runda proppar placerade ovanför eller vid sidan av varandra.

Maxeffekt för olika säkringsstorlekar

Ju större huvudsäkring du har desto mer el kan du förbruka vid ett givet tillfälle. Hur mycket ett hus eller elsystem klarar av kan enkelt räknas ut genom räkneregeln 230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen.

Har du en hög årlig elförbrukning är det sannolikt att du också har höga effekttoppar.

Färg på säkringenStorlek på huvudsäkringElförbrukning/årMaximalt effektuttag
Grå16 A0 till 20 000 kWh11 040 W
Blå20 A20 000 till 25 000 kWh13 800 W
Gul25 A25 000 till 30 000 kWh17 250 W
Svart35 A30 000 till 40 000 kWh24 150 W
Vit50 A40 000 till 55 000 kWh34 500 W
Koppar63 A55 000 till kWh43 470 W

Huvudsäkringen begränsar solceller

Som tidigare nämnt begränsar huvudsäkringen både den mängd du kan ta ut och mata in på elnätet. För att beräkna maxeffekten för en solcellsanläggning som din huvudsäkring klarar av används samma formel: 230 V x 3 faser x Säkringens storlek. 3 st 16 A huvudsäkringar klarar alltså solceller upp till 11kW.

Ta hänsyn till effekttoppar

Förutom den årliga elförbrukningen är det viktigt att ta hänsyn till eventuella effekttoppar i hushållet. Effekttoppar uppstår vid tillfällen med ovanligt hög strömförbrukning under en kort period. Detta kan leda till strömavbrott om huvudsäkringen är för liten.

Några exempel på situationer som kan ge höga effekttoppar är:

 • Användning av elkrävande apparater: Vid användning av t.ex. en bastu kräver bastuaggregatet mycket el
 • Periodvis användning: Om du exempelvis har mycket julbelysning och juldekorationer kan dessa ge höga effekttoppar
 • Flera saker används samtidigt: Om t.ex. elbilen laddas samtidigt som TV, lampor tvätt- och diskmaskin är igång ges höga effekttoppar

Huvudsäkringen delas upp i tre faser

I princip alla villor har tre lika stora huvudsäkringar, en för varje så kallad ”fas”. Man kan förenklat säga att hushållets el fördelas på de tre olika faserna.

T.ex. kan den första fasen vara kopplad till elen i köket, den andra till elen i vardagsrummet och den tredje till elen i hallen.

Elektriska apparater som drar mycket ström såsom en spis fördelas ofta på alla tre faser, medans mindre strömkrävande komponenter såsom lampor kan gå på en enskild fas.

Har man i detta exempel igång spisen, alla lampor, radio och vattenkokaren i köket samtidigt kan huvudsäkringen kopplad till den fasen slå ut. Om det händer bryts strömmen vid den fasen och det blir strömavbrott (endast i köket i detta fall).

Vad kostar det att säkra upp?

Att byta upp din huvudsäkring kan ofta vara en dyr historia. Kostnaden för en huvudsäkrings elabonnemang skiljer sig mellan nätägare, och för att få en exakt prisuppgift måste du kontakta nätägaren i ditt elområde.

I tabell 2 har vi tagit ett medeltal av vad olika säkringsabonnemang kostar hos 10 olika nätägare, inklusive EON, Vattenfall, Ellevio, Kraftringen och Jämtkraft.

Storlek på huvudsäkringGenomsnittligt pris (per år)
16 A3 800 kr
20 A5 600 kr
25 A7 100 kr
35 A9 800 kr
50 A14 300 kr
63 A18 700 kr

Att säkra upp till 20 Ampere från en 16 A huvudsäkring kostar alltså ca 1 800 kronor per år (150 kronor per månad). Beroende på vilket nätbolag du har kan det vara mer eller mindre.

Vanliga frågor om huvdsäkringar

 1. Vad händer om man sätter in en för stor huvudsäkring?
  Svar: En för stor huvudsäkring är inte ett problem så länge elkablarna klarar av den ökade elförbrukningen. Dock betalar du en onödigt hög årsavgift med en för stor säkring, vilket kan bli dyrt på årsbasis.
 2. Vad händer om man sätter in en för liten huvudsäkring?
  Svar: Om du sätter in en för liten säkring finns risken att säkringen löser ut ofta och orsakar strömavbrott. Beroende på vilken typ av säkring det är kan den behöva bytas efter att den har lösts ut.
 3. Varför har säkringar olika färger?
  Svar: Säkringarnas färger indikerar deras styrka. Färgen på huvudsäkringen visar hur mycket ström den kan hantera innan den löser ut och bryter strömmen.
 4. Vad är skillnaden mellan en huvudsäkring och en vanlig säkring?
  Svar: En vanlig säkring, även kallad propp, sitter normalt i ditt elcentral/proppskåp, medan huvudsäkringen placeras utanför. Vanliga säkringar är vanligtvis kopplade till mindre elkonsumenter som tvättmaskiner, medan huvudsäkringen är kopplad till en fas med flera elkonsumenter.
 5. Säkringen går hela tiden – vad gör jag?
  Om din huvudsäkring går hela tiden har du förmodligen en för liten säkring. Du bör därför kontakta din nätägare för att säkra upp, det vill säga uppgradera till en större huvudsäkring.
 6. Hur många Watt klarar en 10 A säkring?
  En 10 A säkring klarar en total effekt på 2 300 W. Detta räknas ut genom att multiplicera 230 V x 10 Ampere.
  Anledningen att en annan formel används är för att säkringar med en styrka under 16 A kan inte gå på 3 faser, och en 10 A säkring är således inte en huvudsäkring.

Leave a Reply