hemwebb.se – Ditt hem på webben

Hus hem och inredning på webben

Höjt rotavdrag och rutavdrag (husavdrag) 2024

By • nov 17th, 2023 • Category: hem, Hemtjänster
(Last Updated On: 17 november, 2023)

Rotavdrag

Rotavdrag gäller för reparation, underhåll och ombyggnad av din bostad. Det innebär att du kan dra av 50 procent av arbetskostnaden för dessa arbeten, upp till 75 000 kronor per person och år.

Exempel på arbeten som omfattas av rotavdrag:

 • Elarbete, till exempel installation av eluttag, elcentral eller belysning.
 • VVS-arbete, till exempel installation av vattenledningar, avloppsledningar eller värmesystem.
 • Måleriarbete, till exempel målning av väggar, tak eller fönster.
 • Trädgårdsarbete, till exempel gräsklippning, häckklippning eller plantering.
 • Bygg- och rivningsarbete, till exempel ombyggnad av kök eller badrum.
 • Klinker- och kakelarbete, till exempelläggning av klinker eller kakel i kök eller badrum.
 • Golvläggning, till exempelläggning av parkett, laminat eller klinker.
 • Fönsterbyte, till exempel byte av fönster i kök eller badrum.

Rutavdrag

Rutavdrag gäller för hushållsnära tjänster som utförs i din bostad. Det innebär att du kan dra av 50 procent av arbetskostnaden för dessa tjänster, upp till 75 000 kronor per person och år.

Exempel på arbeten som omfattas av rutavdrag:

 • Städning, till exempel dammsugning, dammtorkning, disk och fönsterputsning.
 • Flyttjänster, till exempel flyttstädning, packning och uppackning.
 • Reparation och underhåll av vitvaror och it-utrustning, till exempel reparation av tvättmaskin, kylskåp eller dator.
 • Barnpassning, till exempel barnpassning i hemmet.
 • Tvätt och strykning, till exempel tvätt och strykning av kläder och textilier.

För att kunna utnyttja rotavdrag eller rutavdrag måste du anlita en näringsidkare som är godkänd för dessa avdrag. Du kan hitta godkända företag på Skatteverkets hemsida.

När du anlitar en näringsidkare för arbete som omfattas av rotavdrag eller rutavdrag ska du få en faktura som anger arbetskostnaden. Du kan sedan dra av 50 procent av arbetskostnaden på din deklaration.

Husavdrag

De kombinerade avdragen för ROT och RUT kallas tillsammans för husavdrag. Dessa avdrag gäller för arbetskostnader när du som privatperson köper tjänster för ditt hem. Avdragen för bostäder inkluderar hushållsarbete, reparationer, underhåll och eventuella om- och tillbyggnationer. 

Rotavdrag är ett skatteavdrag som du kan göra om du anlitar ett företag för att utföra reparationer, underhåll eller ombyggnader i din bostad. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden, upp till 75 000 kronor per person och år.

Rutavdrag är ett skatteavdrag som du kan göra om du anlitar ett företag för att utföra hushållsnära tjänster i din bostad. Avdraget är 50 procent av arbetskostnaden, upp till 75 000 kronor per person och år.

Exempel

Om du anlitar ett företag för att installera ett nytt kök som kostar 100 000 kronor, kan du dra av 50 procent av arbetskostnaden, det vill säga 50 000 kronor. Du betalar då bara 50 000 kronor för köket.

Om du anlitar ett företag för att städa ditt hem en gång i veckan i ett år, kan du dra av 50 procent av arbetskostnaden, det vill säga 37 500 kronor. Du betalar då bara 18 750 kronor för städningen under ett år.

Leave a Reply